บทบาท ที่ ขัดแย้ง กัน หมาย ถึง อะไร

บทบาท ที่ ขัดแย้ง กัน หมาย ถึง อะไร

บทบาท ที่ ขัดแย้ง กัน หมาย ถึง อะไร บทบาทขัดแย้ง ความขัดแย้งในบทบาทเกิดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นสำหรับความใกล้ชิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานหรือตำแหน่งของตน ผู้คนต้องเผชิญกับความขัดแย้งในบทบาทเมื่อถูกดึงไปในทิศทางที่ต่างกัน เมื่อพวกเขาพยายามที่จะตอบสนองต่อประเทศต่างๆ ความขัดแย้งเรื่องบทบาทเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้น หรือเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ 

บทบาทขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิต มูล นาย หมาย ถึง ใคร บ้าง เช่น ในที่ทำงาน และไม่สามารถทำทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ ความขัดแย้งในบทบาทเกิดขึ้นในทุกด้านของชีวิต ตัวอย่างของความขัดแย้งระหว่างบทบาทคือสามีและพ่อที่เป็นหัวหน้าตำรวจด้วย เมื่อพายุทอร์นาโดพัดถล่มเมืองเล็กๆ ที่เขาอาศัยอยู่ ผู้ชายต้องตัดสินใจว่าเขาจะต้องกลับบ้านไปหาครอบครัวและเป็นสามีและพ่อที่ดี หรือทำงานตำรวจที่ “ดี” ต่อไป เพราะคนทั้งเมืองต้องการทักษะ”

ความขัดแย้งระหว่างบทบาทเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจาก

ความปรารถนาของมนุษย์ที่จะประสบความสำเร็จ บทบาท ที่ ขัดแย้ง กัน หมาย ถึง อะไร และเนื่องจากแรงกดดันที่กระทำต่อบุคคลด้วยความปรารถนาอันสูงส่งสองประการและความใกล้ชิดที่แข่งขันกันเอง ผลกระทบของความขัดแย้งในบทบาทจะเห็นได้จากกรณีศึกษาและการสำรวจข้ามประเทศ เกี่ยวข้องกับลักษณะบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความขัดแย้งทางบุคลิกภาพส่วนบุคคลสามารถเกิดขึ้นได้ในความขัดแย้งในบทบาทบุคลิกภาพ ซึ่ง “บุคลิกภาพของบุคคลนั้นขัดแย้งกับลักษณะอื่น ๆ ของบุคลิกภาพของบุคคลนั้น” ได้ “มีความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนขึ้นไปที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากชั่วประเดี๋ยวเดียวเป็นนิรันดร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้”

  • ตัวอย่าง “ตอนนี้ผู้คนในประเทศที่มีรายได้สูงมีความรับผิดชอบที่หลากหลายตามสถานะและบทบาทของพวกเขา ในขณะที่มารดาส่วนใหญ่สามารถเป็นพยานได้ว่าการเลี้ยงลูกและทำงานนอกบ้านนั้นอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจ นักสังคมวิทยาตระหนักดีว่าความขัดแย้งในบทบาทเป็นบทบาทที่ขัดแย้งกัน เกี่ยวข้องกับสองเงื่อนไขขึ้นไป”

วินัยของกลุ่มพลวัตในทางจิตวิทยา

ตระหนักถึงความขัดแย้งของบทบาทในการตั้งค่ากลุ่ม บทบาท ที่ ขัดแย้ง กัน หมาย ถึง อะไร สมาชิกในกลุ่มอาจรู้สึกว่าพวกเขามีความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งบทบาทในการตั้งค่านี้ และบทบาทนี้อาจไม่สอดคล้องกัน หากความคาดหวังของสองบทบาทขึ้นไปไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น หัวหน้าโรงงานอาจรู้สึกเครียดเนื่องจากบทบาทของเขาในฐานะเพื่อนและที่ปรึกษาของผู้ใต้บังคับบัญชา บทบาท ที่ ขัดแย้ง กัน หมาย ถึง อะไร ด้วยความเอาใจใส่และเป็นมืออาชีพของพนักงาน

บทบาท ที่ ขัดแย้ง กัน หมาย ถึง อะไร ความขัดแย้งเรื่องงานและครอบครัว

ความขัดแย้งในบทบาทมักเกิดขึ้นระหว่างงานและครอบครัว การวิจัยแสดงให้เห็นว่าอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงในประเทศที่พัฒนาแล้ว การศึกษาบางชิ้นแนะนำว่าการลดลงอาจเป็นเพราะผู้หญิงมีงานทำและมีการศึกษามากขึ้น การศึกษาได้พยายามแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานมีลูกมากขึ้น ในขณะที่บางคน ผู้คนเชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวเกิดขึ้นกับผู้หญิงเท่านั้น การศึกษาในปี 2551 

โดยสถาบันครอบครัวและงานพบว่า 49% ของคนงานชายและสมาชิกในครอบครัวประสบปัญหาความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าความยืดหยุ่นในการทำงานเป็นปัญหาอันดับหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่ทำงานและครอบครัว และปัญหาที่สองหรือสามสำหรับผู้ชายที่มีงานทำและครอบครัว ความยืดหยุ่นในสถานที่ทำงานสามารถช่วยบรรเทาผู้ที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างอาชีพการงานและชีวิตที่บ้าน การควบคุมสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานและชีวิตครอบครัวเพื่อจัดการความขัดแย้งในบทบาทได้ดียิ่งขึ้น และหากมีความพยายามมากขึ้นในการมีส่วนร่วมในการกระทำนี้ 

อาจมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน มีการศึกษาอื่นในฝรั่งเศสที่ความขัดแย้งระหว่างบทบาทการทำงานกับชีวิตครอบครัวเป็นอุปสรรคใหญ่ การศึกษานี้พบว่าการไม่ทำงานจากที่บ้านคือทางออก แต่การมาสายหรือออกจากงานเร็ว การทำงานตามกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการความขัดแย้งในบทบาท การมีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นเช่นนี้ทำให้ผู้คนสามารถทำงานกับบทบาทที่ขัดแย้งกันได้ และพยายามที่จะจัดการและเอาชนะพวกเขา การศึกษานี้สนับสนุนอีกครั้งว่าหากธุรกิจสร้างตารางเวลาที่ยืดหยุ่น อาจเป็นทางออกที่ชัดเจน บทบาท ที่ ขัดแย้ง กัน หมาย ถึง อะไร